صدایشان زیباتر است...ساناز کريمی

صدایشان زیباتر است
لبها
 سرایندگان دروغ
 که در تنهایی یک آسمان
 رویاهای ابرگونه
 می سازند
دستها لمس شان گرم است
خوابهایمان را
سوزانده اند
چشمانت را بسته نگاه دار
 چهره ها رویاهایت را
 خواهد درید

/ 3 نظر / 3 بازدید
پر بهونه

در زمانی که وفا قصه برف به تابستان است و صداقت گل نایابی است به چه کس باید گفت با تو خوشبخترین انسانم... سلام...موفق باشی دوست من منتظر حضور سبزت هستم بهونه به روزه...

بيگانه

ساناز !!! می تونم ازت بپرسم چند سالته؟؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟