توکل...

 

 آنگاه که تنها شدي و در جستجوي تکيه گاه مطمئن هستي بر من توکل نما(سوره نمل/آيه 72)


 12121.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
سرزمين زندگي

و مثلي‌ ديگر براي‌ ايشان‌ گفت‌ که‌ ملکوت‌ آسمان‌ خميرمايه‌اي‌ را ماند که‌ زني‌ آن‌ را گرفته‌، در سه‌کيل(جاي تخمير)‌ خمير پنهان‌ کرد تا تمام‌، مخمّر گشت‌ (خمير ور آمد)... سرزمين زندگي