يا مهدی (عج)

 السلام عليك ايها الامام المومل*
مژده بر اهل زمين شاه جهان مي آيد
باقي ذات خدا گنج نهان مي آيد
غم دل را بنه و نعره ي مستانه بزن
شادي قلب همه غمزدگان مي آيد
بنشينيم کناري و دعايش گوييم
که به تنهاييمان مونس جان مي آيد
دوش در همهمه ي باغ نسيمي ميگفت
خرم اين باغ که آن آب روان مي آيد
پير گشتيم ز هجران و بيايد اي کاش
که زعيسي دم اوعمر جوان مي آيد
بد خزانيست ولي بلبل نوميد بدان
او بهاريست که بي شک و گمان مي آيد

سید علی حسینی

/ 0 نظر / 4 بازدید