اشتباه بود ...افشین مقدّم

لحظه هجوم غربت

لحظه ای كه تو رفتی

سيل غم زندگيمو برد

وقتی كه پل شكستی

تو به خير ‚ ما به سلامت

عاشقی به ما نيومد

بانوی عزيز عشقم

بدتر از همه در اومد

اشتباه بود ‚ اشتباه بود

دل به تو بستن گناه بود

اشتباه بود ‚ اشتباه بود

دل به تو بستن گناه بود

چه شبايی گريه كردم

تو به حالم خنده كردی

آغوش خداحافظی رو

حتی حوصله نكردی

نه ‚ تو عاشقم نبودی

مشت تو وا شده پيشم

ديگه دارم توی هق هق

گرگ بارون زده ميشم

اشتباه بود ‚ اشتباه بود

دل به تو بستن گناه بود

اشتباه بود ‚ اشتباه بود

دل به تو بستن گناه بود

لحظه هجوم غربت

/ 1 نظر / 6 بازدید
زينب

عاشق شدم متنفر شدم / حالا عاشق عاشق شدنم اما حيف