خواب كوه...منوچهر آتشی

ایا تو باز گشته ای ؟
 آبی که پای کوه خارا می شست
 و شکل فاخته را
به ذهن تیر کمان کودک می آموخت ؟
ایا تو بازگشته ای ؟
 طاووس سبز
 ابری که آسمان را
 در گوشه های سمت تو آبی می کرد
 و عصر را به منفی تصویر جفتی شیدا می آراست
 زیر پرنده ها و صدا ؟
به راستی
 ایا تو بازگشته ای ؟
کسی نمی داند ، اما
این کوه پیر باز
 زیر نهیب واقعه
 خواب زمرد و فیروزه می بیند

/ 1 نظر / 4 بازدید
احمد

واقعاً از سايت زيباتون ممنونم مر۳۰