/ 4 نظر / 4 بازدید
خورجین

قانون تو تنهايي من است و تنهايي من قانون عشق و عشق ارمغان دلدادگيست و اين سرنوشت سادگيست ! چه قانون عجيبي چه ارمغان نجيبي و چه سرنوشت تلخ و غريبي كه هر بار ستاره هاي زندگي ات را با دستهاي خود راهي آسمان پر ستاره' اميد كني و خود در تنهايي و سكوت با چشمهايي خيس از غرور پيوند ستاره ها را به نظاره بنشيني و خموش و بي صدا به شادي ستاره هاي از تو گشته جدا دل خوش كنئ و باز هم تو بماني و تنهايي و دوري و باز هم تو بماني و يك عمر صبوري.. به امید دیدار

سید علی واحدی

اين تصوير به تنهايی يک تاريخ است که ريشه در ديروز وفرداها دارد. درست به مانند تصاويری که پايينشون نوشته بدون شرح نيازی به هيچ توضيحی ندارد. ايام سوگواری سالار شهيدان برشما دوست گرامی تسليت باد.

زهرا

واقعا عاليه