ويژگی شهدای کربلا

اصحاب شهادت طلب و با وفای سید الشهدا«ع‏»،نمونه بارز آگاهی،ایمان،شجاعت وفداکاری بودند و فضیلت آنان بیش از آن است که در این مختصر بگنجد.روایاتی درفضیلت‏یاران امام وارد شده است.  خصوصیات آنان نیز در برخی کتب آمده است. 

مروری بر زیارتنامه‏های شهدای کربلا،فضیلتهایی چون وفای به عهد،بذل جان درنصرت حجت‏خدا،وفا داری به امام و...را یاد آور می‏شود.ویژگیهای افراد جبهه حسینی‏به تعبیر یکی از پژوهشگران چنین است:

1-اطاعت محض و عاشقانه 2-هماهنگی کامل با رهبری(تا جایی که بدون اجازه‏نمی‏جنگیدند)3-خطر پذیری و شهادت طلبی 4-شجاعت ویژه 5-صباریت و مقاومت‏جاودانه 6-سازش ناپذیری 7-جدیت،قاطعیت و عزم راسخ 8-خدا بین و خدا خواه‏9-از همه چیز بریده و به خدا پیوسته 10-دقیق،منظم،منضبط 11-نهایت رشد و کمال، صلاح(سیاسی،فرهنگی)12-الگوی عملی دفاع و مقاومت(لکم فی اسوة)

13-باوفاترین و پای بندترین یاران بر پیمان 14-آزادگی(هیهات منا الذلة)15-فرماندهی‏ویژه، مدیریت نمونه 16-غنای روحی از ما سوی الله(انطلقوا جمیعا)17-شرکت درمیدانهای جنگ سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،نظامی در طفولیت و سنین پایین 18-«کل‏»

بینی نه‏«جزء»بینی(کل یوم عاشورا...مثلی لا یبایع مثله)19-سازنده حرکتهای تاریخساز20-مقاومت و مبارزه نابرابر در تنهایی 21-یقین و بصیرت کامل،شک شکن‏22-پافشاری و استقامت در حق با اقلیت،در برابر اکثریت مخالف(لا تستوحشوافی طریق الهدی لقلة اهله)23-نقش زن در سرنوشت مبارزات سیاسی،فرهنگی بشریت‏24-سپر دین بودن،نه دین سپری 25-اصالت با جهاد اکبر 26-ساختار روحی و جسمی‏مناسب و هماهنگ با استراتژی عاشورا.

/ 0 نظر / 3 بازدید