اگه بمیری...شاهکار بينس پژوه

اگه بمیری این روزا
همون که خیلی عزیزه
خیلی دوست داشته باشه
یکی دو روز اشک میریزه

اون که دیگه عاشقته
یه هفته مشکی می پوشه
بعدم تو رو یادش میره
با یکی دیگه می جوشه

اگه بمیری این روزا
کک کسی نمیگزه
کسی واسه مراسمت
حلوای مفت نمی پزه

کسی به پات نمی شینه
کسی به پات نمی مونه
بعد دو سال هیشکی واست
فاتحه هم نمی خونه

اون وقتا تا یکی می مرد
از گریه بود صورتا خیس
حالا هزار تا می میرن
عین خیال هیشکی نیست

اون وقتا تا یکی می مرد
از گریه بود صورتا خیس
حالا هزار تا می میرن
عین خیال هیشکی نیست

اون وقتا تا یکی می مرد
از گریه بود صورتا خیس
حالا هزار تا می میرن
عین خیال هیشکی نیست

اگه بمیری این روزا این روزا
کک کسی نمیگزه نمیگزه
کسی واسه مراسمت
حلوای مفت نمی پزه

کسی به پات نمی شینه
کسی به پات نمی مونه
بعد دو سال هیشکی واست
فاتحه هم نمی خونه

تا زنده ای و محتاجی
محبت همه کمه
همچین که یکی می میره
عزیز میشه واسه همه

تا زنده ای و محتاجی
محبت همه کمه
همچین که یکی می میره
عزیز میشه واسه همه

تا زنده ای و محتاجی
محبت همه کمه ه
همچین که یکی می میره
عزیز میشه واسه همه

اگه بمیری این روزا
همون که خیلی عزیزه
خیلی دوست داشته باشه
یکی دو روز اشک میریزه

اون که دیگه عاشقته
یه هفته مشکی می پوشه
بعدم تو رو یادش میره
با یکی دیگه می جوشه

/ 0 نظر / 5 بازدید