تا خال تو چون دانه و زلفین تودام اسـت... دکتر احمد طارق (دوست خوبم)

تا خال تو چون دانه و زلفین تودام اسـت       دیگر نه نشان از دل مسکین و نه نام اســــت امید وصال تو چه شیرین و چه واهیست       هجران و خیال تو چه جانکاه و چه خـام است  این ابر بهاریست و یادیده ی عاشــــق ؟        وین صورت معشوقه و یا ماه تمــــــام است ؟ افتاده هزار اند درین میکده مســـــــــتان        تا عکس لب لعل تو افتاده به جــــــام اســـت آن دل که زکوی تو سفرکرد کــــجا رفت؟        وان نام که غیر از تو نشان یافت کدام اسـت ؟ هرچند که از دل شده گان یادنــــــــــیاری         ما را به جز از یاد تو اندیشـــــــه حرام است                                       ما گوهر عشقیم که بازار نداریم                                      افتاده به خاکیم و خریدار نداریم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
چکاوک

مثل اين است که شب نمناک است ديگران را هم غم هست به دل غم من ليک غمی نمناک است