بارون...شايا تجلی

دوباره روزه ی باد و گريه ی بارون
صدای خش خش برگا تو خيابون

دوباره گريه ی بارون تو رو ياد من مياره
تو فصل قشنگ پاييز
دل من اروم نداره
براى تو بى قراره


صدام كن كه خيلى خسته ام
ببين بى صدا شكسته ام
صدام كن كه خيلى تنها ام
بزار دستت رو تو دستام
دوباره عشق رو صدا كن
دل رو از غصّه رها كن
بيا با مهر و محبت تو سينت قصری بنا کن
دوباره عشق رو صدا كن


دوباره روزه ی باد و گريه ی بارون
صدای خش خش برگا تو خيابون

دوباره گريه ی بارون تو رو ياد من مياره
تو فصل قشنگ پاييز
دل من اروم نداره
براى تو بى قراره


صدام كن كه خيلى خسته ام
ببين بى صدا شكسته ام
صدام كن كه خيلى تنها ام
بزار دستت رو تو دستام
دوباره عشق رو صدا كن
دل رو از غصّه رها كن
بيا با مهر و محبت تو سينت قصری بنا کن
دوباره عشق رو صدا كن

/ 0 نظر / 5 بازدید