عاشقانه ۵...حميدرضا

1- حالم بدجوري خرابه... توي اين چند روز حسابي  دلم گرفته و غمگين هستم...

2- امروز يه كم حالم بهتر شده اما مثل هميشه مقدمه بدتر شدن حالم هست...

3- چرا بين شادي و غم خيلي فاصله كمه ؟

4- چرا شادي زودگذره  اما غم هميشه ماندگار ؟

5- اونقدر غمگين بود كه وقتي يه روز  براي چند ساعت شاد شد دوام نياورد و سريع مرد...

۶- روز دانشجو مبارك... اپ بعديم درباره تجربه همين امروز هستش يه چيزي نوشته بودم

اما  يه دفعه نمي دونم چرا كامپيو تر  خراب شد و نوشته ها پريد...

۷- اما دوباره مي نويسم گفتم كه اين مقدمه بدتر شدن حالمه الان شروع شده...

۸- آخه چرا؟

۹- دوستت دارم...

/ 0 نظر / 3 بازدید