سبزي‌ پلو با ماهي‌

در روز عيد، خوردن‌ سبزي‌ پلو با ماهي‌ را فراموش‌نكنيد (طرز تهيه‌)

سبزي‌ پلو با ماهي‌ يك‌ غذاي‌ باستاني‌ است‌ كه‌خانواده‌هاي‌ ايراني‌ از دير باز آن‌ را صرف‌مي‌كنند. آنچه‌ كه‌ خواهيد خواند تهيه‌ اين‌ غذاي‌قديمي‌ است‌ كه‌ به‌ روش‌ سنتي‌ والبته‌ خوشمزه‌براي‌ شما نوشته‌ مي‌شود گرچه‌، هيچ‌ كدبانوي‌ايراني‌ را پيدا نمي‌كنيد كه‌ نتواند، اين‌ غذا را به‌درستي‌ براي‌ خانواده‌ سبز خود در روز عيد تهيه‌كند...

اما بخوانيد طرز تهيه‌ سنتي‌ سبزي‌پلو با ماهي‌ را وهمچنين‌ از كوكو سبزي‌ هم‌ مي‌توانيد استفاده‌كنيد، چرا كه‌ خيلي‌ها دوست‌ ندارند، ماهي‌بخورند...
مواد لازم‌: برنج‌، روغن‌، ماهي‌، تخم‌مرغ‌،سبزي‌پلو شامل‌: تره‌، جعفري‌، گشنيز، شنبليله‌،بابونه‌ (اگر موقعش‌ باشد و بتوان‌ فراهم‌ نمود.)،سير تازه‌، نمك‌، آرد گندم‌.

طرز تهيه‌:

ابتدا بايد برنج‌ خيس‌ كرده‌ را كه‌ حداقل‌ 24ساعت‌ همراه‌ نمك‌ خيسانده‌ شود، جوشانده‌ وآبكش‌ كرده‌، سپس‌ آب‌ روغن‌ به‌ اندازه‌ درست‌نماييد ونصف‌ آن‌ را ته‌ ديگ‌ ريخته‌، برنج‌ آب‌كش‌كرده‌ را به‌ طور افشان‌ توي‌ ديگ‌ برگردانده‌لابلايش‌ سبزي‌ ساطوري‌ كرده‌ را كه‌ قبلا آماده‌كرده‌ايد پاشيده‌ و چند ساقه‌ سير تازه‌ وسطش‌گذارده‌، بقيه‌ برنج‌ و سبزي‌ را روي‌ آن‌ بريزيد ونصف‌ آب‌ روغن‌ مانده‌ را رويش‌ داده‌ و بر روي‌آن‌ دم‌كني‌ انداخته‌، حدود يكساعت‌ وزيادترروي‌ دم‌ بگذاريد.


دستور آماده‌ كردن‌ سبزي‌
سبزي‌هاي‌ ذكر شده‌ را پاك‌ كرده‌، تميز بشوييد ودر آبكش‌ ريخته‌ بگذارندتا كاملا آبش‌ رفته‌ وخشك‌ بشود (و درصورت‌ عجله‌ در پارچه‌ پاكيزه‌ريخته‌ تكان‌ بدهيد) كه‌ آبش‌ گرفته‌ بشود و سپس‌آن‌ را روي‌ تخته‌ ساطوري‌ با كارد ريز كنيد. (بايددقت‌ كنيد كه‌ سبزي‌ پلو را با ساطور نبايد خردبكنيد كه‌ له‌ شود، چون‌ آب‌ مي‌اندازد و نباشدچون‌ برنج‌ را به‌ هم‌ مي‌چسباند.
پس‌ از اين‌ سبزي‌ را چنانچه‌ كه‌ گفته‌ شد زمان‌ دم‌كردن‌ به‌ لاي‌ برنج‌ بپاشيد و ميانش‌ سير تازه‌گذاشته‌ و دم‌ مي‌كنيد وهم‌ مي‌توانيد نزديك‌برداشتن‌ برنج‌ از روي‌ بار سبزي‌ را ريخته‌ و با برنج‌چند جوش‌ داده‌ و بعد آبكش‌ كنيد. ولي‌ نوع‌ اول‌كه‌ سبزي‌ خرد كرده‌ را زمان‌ دم‌ كردن‌ لاي‌ برنج‌بپاشيد بهتر است‌، از آنجا كه‌ هم‌ مزه‌ و خاصيت‌ وهم‌ عطر و بوي‌ سبزي‌ بجا مانده‌ و با جوشيدن‌ وآبكش‌ شدن‌ از بين‌ نمي‌رود، همچنين‌ سير تازه‌ راكه‌ هم‌ مي‌توان‌ با سبزي‌ خرد كرده‌ بكار برد و هم‌به‌ طور دسته‌اي‌ (به‌ شرط پاك‌ كردن‌ و شستن‌ و ته‌و سر ساقه‌ گرفتن‌) لاي‌ برنج‌ بگذاريد.


تهيه‌ كوكو
سبزي‌ كوكو را كه‌ همان‌ سبزي‌ پلو، شامل‌ تره‌،جعفري‌، گشنيز، شبت‌، شنبليله‌، سير تازه‌ است‌ راگرفته‌ و پاك‌ كرده‌ و بشوييد و سپس‌ ريز ساطوري‌ ويا چرخ‌ بكنيد و اگر مطبوع‌تر و مجلسي‌ بخواهيدآب‌ سبزي‌ را بكار نبريد. آنگاه‌ براي‌ هر نيم‌ كيلوسبزي‌ پاك‌ كرده‌ از هشت‌ تا ده‌تخم‌مرغ‌ و دوقاشق‌ غذاخوري‌ آرد گندم‌ و نيم‌ قاشق‌ نمك‌ ويك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ ادويه‌ و زردچوبه‌ مخلوط برروي‌ آن‌ ريخته‌ و به‌ هم‌ بزنيد و در ماهي‌ تابه‌اي‌ كه‌خوب‌ داغ‌ شده‌ باشد بريزيد، براي‌ نيم‌ ساعت‌ درروي‌ شعله‌ ملايم‌ گاز يا آتش‌ گذارده‌، رويش‌ درديگ‌ يا سيني‌ انداخته‌، به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌روغن‌ كوكو تا داغ‌ نشده‌ است‌ مايه‌ را در آن‌نريزيد كه‌ به‌ ته‌ ظرف‌ چسبيده‌ و در زمان‌ پشت‌ و روكردن‌ خرد مي‌شود.


تهيه‌ ماهي‌
ماهي‌ را سر و دمش‌ را گرفته‌، شكمش‌ را خالي‌كرده‌، كاملا بشوييد وقطعه‌ قطعه‌ نموده‌، اول‌ دردستمال‌ خشك‌ وسپس‌ در روغن‌ سرخ‌ بكنيد.ماهي‌ را به‌ دو نوع‌، بلكه‌ به‌ سه‌ نوع‌ مي‌شود سرخ‌كرده‌ و پخت‌: اول‌ با پوست‌ وفلس‌ كه‌ در اين‌صورت‌ خود ماهي‌ سالم‌تر مانده‌ و گوشت‌ آن‌ دراثر نسوختن‌ كمتر نفله‌ مي‌شود. دوم‌ بي‌پوست‌ كه‌پوست‌ و فلس‌ را از آن‌ جدا كرده‌ و در روغن‌سرخ‌ بكنيد. نوع‌ سوم‌ با كباب‌ كردن‌، كه‌ ماهي‌ راپس‌ از تميز نمودن‌ درفر يا تنور، يا كباب‌پز، كباب‌بكنيد (ماهي‌ جهت‌ كباب‌ كردن‌ به‌ نسبت‌ حجم‌ وضخامت‌ از نيم‌ تا يكساعت‌ در فر 200 درجه‌ ياكباب‌پز و تنور آماده‌ مي‌شود.)


كشيدن‌ سبزي‌ پلو:
سبزي‌پلو را پس‌ از خوب‌ دم‌ كشيدن‌ كه‌ كمتر ازيك‌ ساعت‌ نبايد به‌ حالت‌ دم‌ كرده‌ بماند كشيده‌،اگر خواستيد مي‌توانيد رويش‌ كمي‌ برنج‌ زعفراني‌و روغن‌ حيواني‌ اعلا داده‌ و همراه‌ كوكو كه‌ درظرفي‌ جداگانه‌ و ماهي‌ سرخ‌ كرده‌ كه‌ نيز درظرفي‌ ديگر نهاده‌، كنارش‌ نارنج‌ بريده‌ قرار بدهيدو سرسفره‌ ببريد. اين‌ غذا را معمولا با دست‌مي‌خورند، از آن‌ جهت‌ كه‌ ماهي‌ جز با دست‌ ازتيغ‌ و استخوان‌ جدا نمي‌شود، مضافا بر اينكه‌ باگرفتن‌ كمي‌ نان‌، مخصوصا نان‌ لواش‌ در پشت‌ هرلقمه‌اش‌ مزه‌اش‌ زيادتر مي‌شود. نارنج‌ و در غيرآن‌ آب‌ ليمو از لازمات‌ اين‌ غذا بوده‌ و با دوغ‌ وماست‌ ميل‌ كنيد.


پاك‌ كردن‌ ماهي‌
تاكنون‌ بارها شده‌ كه‌ زنان‌ خانه‌دار براي‌ پاك‌كردن‌ ماهي‌ با مشكلات‌ جدي‌ مواجه‌ مي‌شوند، به‌خصوص‌ اينكه‌ براي‌ پاك‌ كردن‌ ماهي‌، ماهي‌ ازروي‌ تخته‌ ليز مي‌خورد، براي‌ اين‌ مشكل‌ شمامي‌توانيد از دو روش‌ استفاده‌ كنيد:
-1 ابتدا كمي‌ نمك‌ روي‌ تخته‌اي‌ كه‌ زير ماهي‌گذاشته‌ايد، بپاشيد، اين‌ حركت‌ باعث‌ مي‌شود،ماهي‌ ليز نخورد و به‌ نمك‌ بچسبد... آن‌ گاه‌ به‌راحتي‌ مي‌توانيد ماهي‌ را پاك‌ كنيد.
-2 مي‌توانيد يك‌ روزنامه‌ زير ماهي‌ بگذاريد، امابايد حساب‌ اين‌ را هم‌ كنيد كه‌ سپس‌ بايد روزنامه‌را از ماهي‌ جدا كنيد.
اما بهترين‌ كار اين‌ است‌ كه‌ خودفروشنده‌ ماهي‌برايتان‌، ماهي‌ را قطعه‌ قطعه‌ و يا پاك‌ كند...


مراقب‌ تيغ‌ ماهي‌ باشيد
درخيلي‌ از خانواده‌ها ديده‌ مي‌شود كه‌ در روزاول‌ عيد، هنگام‌ خوردن‌ سبزي‌ پلو با ماهي‌،تيغ‌هاي‌ ماهي‌ در گلويشان‌ گير مي‌كند و باعث‌ناراحتي‌ مي‌شود و حتي‌ كار بعضي‌ها را به‌بيمارستان‌ مي‌كشاند، به‌ سه‌ نكته‌ اشاره‌ مي‌كنيم‌ كه‌در زمان‌ خوردن‌ ماهي‌ بايد آن‌ را رعايت‌ كنيد كه‌اگر خداي‌ ناكرده‌ تيغ‌ آن‌ در گلويتان‌ گير كرد،راهكاري‌ براي‌ شما باشد:
-1 در زمان‌ خوردن‌ ماهي‌، تيغ‌هاي‌ ريز را به‌خوبي‌ از هم‌ جدا كنيد و در اين‌ كار، صبر و حوصله‌به‌ خرج‌ دهيد تا تيغ‌ ماهي‌ در گلويتان‌ گير نكند.
-2 اگر يكبار تيغ‌ ماهي‌ در گلويتان‌ گير كرد، تكه‌اي‌سيب‌ زميني‌ پخته‌ با يك‌ تكه‌ نان‌ خمير بماليد، پس‌چه‌ بهتر كه‌ خانم‌هاي‌ خانه‌دار براي‌ ايمني‌ بيشتراين‌ دو خوراكي‌ را روي‌ سفره‌ غذا داشته‌ باشند.
-3 و سرانجام‌ براي‌ تسكين‌ درد و ناراحتي‌ ناشي‌از خراش‌ تيغ‌ ماهي‌ درگلو، يك‌ ليمو ترش‌ را ازوسط به‌ دو نيم‌ كنيد و به‌ آرامي‌آب‌ ليمو رابمكيد... اگر مشكل‌ بسيار حاد بود، بايد سريعا خودرا به‌ پزشك‌ برسانيد.

منبع: مجله خانواده سبز

/ 0 نظر / 16 بازدید