اندر تن من جای نماند ای بت بیش...عین القضاه همدانی

اندر تن من جای نماند ای بت بیش

                                           الا همه عشق تو گرفت از پس و پیش

گر قصد  کنم که بر گشایم رگ خویش

                                          ترسم که به عشقت اندر آید سر نیش

/ 0 نظر / 24 بازدید