يار ديرين...رهی معيری

به سوی ما گذار مردم دنیا نمی افتد
 کسی غیر از غم دیرین به یاد نمی افتد
ز بس چون غنچه از پاس حیا سر در گریبانم
نگاه من به چشم آن سهی بالا نمی افتد
 به پای گلبنی جان داده ام اما نمی دانم
که می افتد به خاکم سایه گل یا نمی افتد
روی هر ذره خاکم به دنبال پریرویی
غبار من به صحرای طلب از پا نمی افتد
نصیب ساغر می شد لب جانانه بوسیدن
رهی دامان این دولت به دست ما نمی افتد

/ 3 نظر / 5 بازدید
مهر

ميخواستم بدونم جوجو وجود خارجی داره يا نه؟ خيلی فضولم؟! ميشه يه کمی راجع به خودت و جوجو توضيح بدی البته اگه دوست داری.

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛پس از باران؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

( (((((((((((((((((((( شبو ستاره ((((شب امد و من غرق تما شای ستاره (((غم بر دل من خیمه زده باز دو باره گفتم به غم" از من درمانده چه خواهی ((((گفتا ز دلت پاکی این عشق و شراره (((((((بر ساحل اندوه چه اشفته نشستیم (((((یا رب تو بفرمای چه باشد ره چاره ((((( ((گویند سپارم دل و قلبم به تو دانا (((((((من نیز سپردم دل و دینم به اشاره ((((((((((بردار الها غم و اندوه ز این دل (((((تا شکر و سپاس تو بگویم به هزاره ))))))))))))))))))(((((((((((((((((((( زیبا بود موفق باشی