منوچهر آتشی

وسوسه

سینه کشان فراز می شوم اما
 شوق بلندا و فتح قله ندارم
 چیزی
وسوسه ام می کند
 که در آن بالا
لحظه ای
 طره برفین به باد سرد سپارم
رو در روی آفاق دور

/ 1 نظر / 4 بازدید
پونه

اين پيرمرد عجب انرژی داشت ها / خدايش بيامرزد ازنزديک ان همه شور وخلوص و شعررا دراوديده بودم