به این دیار ...صمد نارونی

به این دیار عرق جبین به انحصار نیست
 گل لاله ونسترن به این بهار نیست
 چون بنگری به جانب خویش در فراغ بهار
اشک چشم آشیانه ها روان ، و دیده خمار نیست
 به این دیار غم انگیز وغبار آلود
دیده ها به در ، در انتظار یار نیست
 یا رب چه کرده ام من اسیر
گناه نکرده به جهنم و راه فرار نیست

/ 0 نظر / 4 بازدید