روش زندگى با مردم (اخلاقى، اجتماعى)

 روش زندگى با مردم (اخلاقى، اجتماعى)

وَ قَالَ [علیه السلام] خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ

عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ .

و درود خدا بر او ، فرمود : با مردم آن گونه معاشرت کنید ، که اگر مْردید بر شما اشک

ریزند، و اگر زنده ماندید ، با اشتیاق سوى شما آیند.

نهج البلاغه حکمت ١٠

منبع

/ 0 نظر / 4 بازدید