اسب تاختن بر پاره تن رسول (ص)

از جنایتهای فجیع سپاه کوفه،اسب تاختن بر جسد مطهر سید الشهدا«ع‏»پس ازشهادت آن حضرت بود.ابن زیاد در پی تحریک شمر،در پاسخ نامه عمر سعد از جبهه‏کربلا که نامه‏ای مسالمت آمیز بود،نامه‏ای تند به عمر سعد نوشت که تو را برای مماشات وسازش و... نفرستاده‏ایم.اگر حسین و یارانش تسلیم شدند،پیش من بفرست وگرنه برآنان بتاز تا آنها را کشته و مثله کنی که شایسته آنند.اگر حسین کشته شد،بر پیکرش(برسینه و پشتش)اسب بتاز...اگر اجرای فرمان کردی پاداش مطیعان را خواهی یافت‏و گرنه،کناره بگیر و سپاه را به شمر واگذار.شمر نامه را به کربلا آورد و تسلیم عمر سعدکرد. 

عصر عاشورا،پس از شهادت سید الشهدا و غارت خیمه‏ها،عمر سعد گفت:

داوطلب اسب تاختن بر پیکر حسین بن علی‏«ع‏»کیست؟ده نفر داوطلب شدند و با سم‏اسبها بر سینه و پشت امام تاختند.پیکر امام زیر سم اسبهان شد.این ده نفر خبیث عبارت‏بودند از: اسحاق بن حویه،اخنس بن مرثد،حکیم بن طفیل،عمرو بن صبیح،رجاء بن منقذ،سالم بن خیثمه،واحظ بن ناعم،صالح بن وهب،هانی بن ثبیت و اسید بن مالک.سپس درکوفه،اینان نزد ابن زیاد آمدند و یکی از آنان(اسید)در بیان این جنایت چنین سرود:

نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بکل یعسوب شدید الاسر

و جایزه گرفتند.ابو عمرو زاهد می‏گوید:به این ده نفر نگاه کردیم،همه زنا زاده بودند.

مختار وقتی قیام کرد همه آنان را گرفت و دست و پایشان را به زنجیر بست و بر پشت آنان‏اسب تازاند تا مردند. 

/ 0 نظر / 4 بازدید