دکتر احمد طارق( دوست خوبم)

                    بند دوم

عشق تو به سر دارم و سودای سرم نیست          مستم زتو آنسان که زدنیا خبـــــــــرم نیست 

گنجینه ی دل بردی و بریاد تو امــــــــروز          جز حسرت و جز ناله و جز چشم ترم نیسـت  

امشب به نگاهی بنوازم که ســــــــــحرگه          چون شمع بجز دودی و اشــــــکی اثرم نیست  

من خسته ام از عشق بتان لیک چه ســازم          پروانه ام و  قسمت دل جز شــــــــررم نیست  

 

جز موی تو در پای دلم دام نباشــــــــــــــد         جزخاک سر کوی تو کحل البصـــــــرم نيست

خون دل و اشک و غم و درد است نصــیبم          زین بیش زتقدیر امید دگــــــــــــــــرم نیست 

 

                                           ما گوهر عشقیم که بازار نداریم

 

                                           افتاده به خاکیم و خریدار نداریم

/ 1 نظر / 5 بازدید
پريسا

چقدر شعرهای قشنگ اينهارو برای جوجو نوشتی؟ يا جوجو تويی و برای يکی ديگه نوشتی؟ بهرحال همشون قشنگ هستن.