/ 1 نظر / 5 بازدید
مسعود

سلام جانم چرا تنها ؟ چرا بی خودی ؟ البته گاهی اينطوری ميشه يه جورايی آدم دلش ميگيره يه جورايی با خودش دعوا داره يه خورايی بين هزاران نفر احساس تنهايی ميکنه شايد چون حس می کنه درکش نمی کنن اما همه چيز تموم ميشه هميشه روز هايی ميان که آدم به گذشته ميخنده شاد باشی