ياران موافق همه از دست شدند...خیام

ياران  موافق  همه   از  دست   شدند

در پای  اجل  يکان  یکان پست شدند

بودیم  به  یک شراب  در مجلس عمر

یک  دور ز  ما  پیشترَک مست  شدند

/ 2 نظر / 5 بازدید

یاران به مرافقت چو دیدار کنید شاید که ز دوست یاد بسیار کنید