كاش چون پاييز بودم...كاش چون پاييز بودم

كاش چون پاييز خاموش و ملال انگيز بودم

برگهاي آرزو هايم يكايك زرد ميشد

/ 0 نظر / 6 بازدید