نسيم شمال

دزدان دغل پيشه گرگان دغا دارد
اي خانه خراب اينجا آماده ذلت شو
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو
جائيكه همه دزدند تو دزد چپوگر باش
بزمي كه همه مستند تو مست و مخمر باش
شهري كه همه كورند تو كور شو و كر باش
ديدي كه همه لالند تو لال ز صحبت شو
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

/ 2 نظر / 21 بازدید
سوسن

باقی نبود اين عمرمشغول عبادت شو

میلاد

این جسم من از خاک است و خاک شود روزی این خط من از دفتر هم پاک شود روزی هر کس که مرا داند این خط مرا خواند شاید که کند یادم افسرده شود روزی