يا فاطمه (ع)

بد جوری توی این دنیا غرق شدم دیگه از این دنیا خسته شدم ...

ای بانوی دو عالم بسوی من هم نظری بینداز به من که غرق گناه و سیاهی هستم

تو شفیع من باش در اون عالم  ... می ترسم از روزی که رو سیاه و گنه کار در اون دنیا

بیام... نمی دونم با چه رویی  می تونم سرم رو بالا بگیریم اون دنیا ... من ...

یا زهرا(ع)....

حمیدرضا(من و جوجو)

26.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید