عشق ... من و جوجو

هیچ وقت روی تن یه درخت ننویسید  دوستت دارم چون اگه واقعا عاشق باشید

و دوست داشته باشید  هیچ وقت اینقدر بی رحم نمیشد که روی درخت  که یه موجود

جاندار و قشنگ هست این رو بنویسد بلکه اگه واقعا عاشق باشید  برای معشوقتون

یه درخت می کارید و به اون هدیه می دید ... من و جوجو

2.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید