آزادگی

از مهمترین درسهای نهضت کربلا و از الفبای نخستین فرهنگ عاشورا،آزادگی و حریت‏و تن به ظلم ندادن و اسیر ذلت نشدن است.حسین بن علی‏«ع‏»فرموده است:«موت فی‏عز خیر من حیاة فی ذل‏» مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.نیز در مقابل تسلیم و بیعت،فرمود: «لا و الله،لااعطیهم بیدی اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید»دست ذلت به شما نمی‏دهم و چون بردگان‏تسلیم شما نمی‏شوم.

همچنین در کربلا وقتی آن حضرت را میان جنگ یا بیعت مخیر کردند،فرمود:

«الا و ان الدعی بن الدعی قد رکزنی بین اثنتین،بین السلة و الذلة،هیهات منا الذلة...» ناپاک‏ناپاکزاده مرا بین دو چیز،شمشیر و ذلت مخیر قرار داده است،ذلت از ما بسیار دور است.

بر ما گمان بندگی زور برده‏اند ای مرگ همتی که نخواهیم این قیود از آستان همت ما ذلت است دور و اندر کنام غیرت ما نیستش ورود

در نبرد عاشورا نیز در حمله‏هایی که به صفوف دشمن می‏کرد،رجز می‏خواند و می‏فرمود:

«الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار» 

مرگ،بهتر از ننگ است و ننگ،بهتر از دوزخ!وقتی که مجروح بر زمین افتاده بود،شنید که سپاه دشمن قصد حمله به حرم و خیمه‏گاه او را دارد،بر سرشان فریاد کشید:«یاشیعة آل ابی سفیان!ان لم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی‏دنیاکم...» 

گر شما را به جهان دینی و آیینی نیست‏لا اقل مردم آزاده به دنیا باشید

منبع:http://www.hawzah.net/Per/K/Farhang/Index.htm حوزه

/ 0 نظر / 4 بازدید