شهادت امام حسن بن علی العسگری علیه السلام

شهادت امام حسن بن علی  العسگری  علیه السلام رو به تمام دوستداران حق و عدالت

تسلیت میگم.

خدواند کسانی که مرقد مطهر این امام  بزرگ  و معصوم رو  تخریب کردند رو به  بدترین

بلا ها و  عذاب ها چه در این دنیا و چه در  آخرت دچار کند.

بدترین و خبیث ترین و منفورترین مردم دست به این کار  زشت و تاسف بار زدند به خیال 

پست و خبیث خودشون  که می توند  به این طریق  اسیبی به این امام  و حجت خداوند بر

زمین برسوند در حالی که نمی دونستند و نمی خواهند باور کنند که امام در ذهن و فکر

و قلب و وجود ما  هستند و هرگز هیچ ادم پلیدی همونطور که طی این  همه سال نتوانسته

که این عشق و ارادت و این فهم  و این  حق را از وجود ما  از بین بره و باعث فراموشی

یاد و حرف ها و رفتار امامان  بر حق  خدا وند بر زمین بشود با این کارها هیچ اسیبی به

 به  حجت  های  خداوند بر زمین نمی رسه فقط لعن و نفرین و عذاب دردناک  رو برای این

افراد پلید به دنبال داره...من و جوجو

25.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید