اندک اندک جمع مستان می رسنـــد ...مولانا جلال الدين محمد بلخی

اندک   اندک      جمع   مستان    می رسنـــد       اندک   اندک       می  پرستان   می رسنـــد

دلنوازان    ناز  نازان                         در ره اند        گلعذاران             از   گلستان   می رسنـــد

اندک   اندک       زين   جهان هست و نيست          نيستان   رفتند   و     هستان    می رسنـــد

جمله     دامنهای     پر    زر      همچو     کان          از    برای     تنگ        دستان    می رسنـــد

لاغران     خسته       از     مرعای       عشــق         فربهان         و       تندرستان    می رسنـــد

جان      پاکان     چون      شعاع       آفتــاب            از        چنان     بالا   بپستان     می رسنـــد

خرم    آن       باغی    که       بهر     مريــمان         ميوه های     نو   ز    مستان      می رسنـــد

اصلشان    لطفست   و  هم     واگشت    لطف      هم   ز بستان   سوی   بستان  می رسنـــد

/ 0 نظر / 3 بازدید