پیشکش... رضا صادقی

نمیدونم چی رو دارم که به پیش کشت بیارم
طاقت دوری ندارم

اگه باشم اگه پاشم اگه هیچ نداشته باشم
اگه کوهم اگه دردم چشمه ی آب میپاشم

هر جا من بودم تو بودی بله گاه هر سجودی
ساده وپر عشق وعاشق تلخی و شیرینی بودی

هر جا من بودم تو بودی بله گاه هر سجودی
ساده وپر عشق وعاشق تلخی و شیرینی بودی

باز دل از خاطره ی تو دل شیرینی آب
زندگی تازه میده نه بیشتر از چشمه ی آب

تو برام چراغ راهی توی اوج بی پناهی
اولین وآخرینی تو شبام کورهی راهی

غیر جونم چی رو دارم که به پیش کشت
بیاااااااااااااااااااااااااااااااااارم

/ 0 نظر / 5 بازدید