كوروش شاه شاهان در تورات

« چه‌ كسي‌ اين‌ مرد (کوروش) را از مشرق‌ آورده‌ است‌ كه‌ هر جا قدم‌ مي‌گذارد آنجا را فتح‌ مي‌كند؟ چه‌ كسي‌ او را بر قوم‌ها و پادشاهان‌ پیروز گردانيده‌ است‌؟ شمشیر او سپاهيان‌ آنان‌ را مثل‌ غبار به‌ زمين‌ مي‌اندازد و كمانش ‌آنان‌ را چون‌ كاه‌ پراكنده‌ مي‌كند. او (کوروش) شبان من است [رهبري‌ است‌ كه‌ من‌ برگزيده‌ام]‌ و خواست‌ مرا انجام‌ خواهد داد. (خداوند درباره برگزیده خویش می گوید:) دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امت ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان ستمگر را بشکنم. تا درها را به حضور او مفتوح نمایم و دروازه­ها دیگر بسته نشود. من او را به عدالت برانگیختم و تمامی راههایش را راست و هموار خواهم ساخت. تا شهر مرا بنا کند، او اسیران مرا آزاد خواهد کرد. و اراده من را برقرار خواهد نمود. من عقاب شکاری را از مشرق را از جای دور می­خوانم تا پیروانم را رهایی بخشد....»

در عهد قدیم (کتاب مقدس/ عهد قدیم (کتاب اشعیا نبی (ع))

/ 2 نظر / 4 بازدید
هيروديا

نميدونم کی اوردش! خب به قول يکی از دوستام از دامن پدر و مادرش ديگه!