اين چرخ فلک که ما در او حيرانيم...خيام

اين چرخ فلک که ما در او  حيرانيم

فانوس  خـيال  از  او  مـثالی   دانیم

خورشيد  چراغ  دان  و عالم  فانوس

ما  چـون  صوريم  کاندر او  گردانيم

/ 1 نظر / 6 بازدید
مريم

عالیه ساناز عزیزم. این یکیش گریمو در آورد