خشنودی خداوند و کامل کردن دين با ولايت علی (ع)

هنوز جمعیت متفرق نگشته بودند که بار دیگر جبرائیل نازل شد و از جانب خداوند، آیه: « الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دینا»قسمتی از آیه 3 سوره مائده:

"... امروزست که دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای

شما پسندیدم..."

 را بر پیامبر فرو فرستاد. هنگامی که این آیه نازل گردید، نبی اکرم فرمودند: «الله‌اکبر بر کامل ‌شدن دین

و تمام گشتن نعمت و رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت علی پس از من.»

/ 0 نظر / 4 بازدید