پاییز باز رسید...

فصل تولد من ... زندگی من هم مثل پاییز همراه با غم و ناراحتی

و تنهایی هستش...  در سکوت و برگ ریزان پاییز  آدم بیشتر

از هر وقتی تنهایی رو احساس می کنه و می خواهد  همراه با

صدای باد که برگهای ریخته شده رو جا به جا می کنه

قدم بزنه و  برای خودش گریه بکنه...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید