سکوت...احمد رضا احمدی

راستی
چگونه باید تمام این عقوبت را
 به کسی دیگر نسبت داد
 و خود آرام از این خانه به کوچه رفت
صدا کرد
 گفت : ایا شما می دانستید
من اگر سکوت را بشکنم
جبران لحظه هایی را گفته ام
 که هیچ یک از شما در آن حضور نداشتید
 اگر همه ی شما حضور داشتید
 تحمل من کم بود
 مجبور بودم
همه ی شما را فقط با نام کوچکتان
 صدا کنم

light.jpg&usg=__dFPjR65tbgKEAlMfQzupK5mZJIQ=

/ 2 نظر / 4 بازدید
وحيد

سلام دوست کجای اين جنگل شب پنهون ميشی؟ پشت کدوم سد سکوت پر ميکشی چکاوکم؟ زيبا نوشتی .. من رو هم درياب..مرسی