سلام جوجو تو که ميگفتی شاهزاده دوستم داره پس چرا پری رو فراموش کرده؟

چراسراغی از دل شکسته و غمگين پری نميگيره ؟

جوجو به شاهزاده بگو که پری خيلی از تو دلگيره و خيلی دلش شکسته

/ 1 نظر / 6 بازدید
جوجو

سلام. خوبی پری. شاهزاده هم دلش برای تو تنگ شده. دوست داره صدات رو هميشه بشنوه و پری خوب و مهربونش رو از نزديک ببينه....