بغض چشمات(عشق تازه)...رضا صادقی

عشقه تازه حرف تازه
من وتو شب که درااازه
هیچکی مثل ما نفهمید
تو دل این شب یه رازه ه
من یه نیمه از تو بودم
تو یه نیمه از خود من

بین ما فاصله بود
تا دله من تو رو شکستن

بغض نکن که بغض چشمات
تو رو میندازه به جونم
با خیالت گر میگیره
بند بند استخونم

اسمه رمز شب ستارست
بودنامون تا که دوباره
شبا که دلتنگه جنوبیم
ستاره بازیمون بهانست

ما برای عاشقیمون
یه زبون تازه داریم
دوریم اما تو یه ساعت
چشمامون و هم می ذاریم

تو رو دارم و ندارم
بودنی به رنگ یک خواب
دلتنگم از تو به رویا
غنچه نجیب مهتاب

از تو لبریزم و بیتاب
خالی از حتی خود من
هر جا هستی هر جا میری
عاشقانه وار باهاتم

ما زیر سایه عشقیم
تیه تیره تا خود شو
بی تفاوت به نگاهت
دشمن عاشق بی تاب

بغض نکن که بغض چشمات
تو رو میندازه به جونم
با خیالت گر میگیره
بند بند استخونم

اسمه رمز شب ستارست
بودنامون تا که دوباره
شبا که دلتنگه جنوبیم
ستاره بازیمون بهانست

عشقه تازه حرف تازه
من وتو شب که درااازه
هیچکی مثل ما نفهمید
تو دل این شب یه رازه ه
من یه نیمه از تو بودم
تو یه نیمه از خود من

بین ما فاصله بود
تا دله من تو رو شکستن

بغض نکن که بغض چشمات
تو رو میندازه به جونم
با خیالت گر میگیره
بند بند استخونم

اسمه رمز شب ستارست
بودنامون تا که دوباره
شبا که دلتنگه جنوبیم
ستاره بازیمون بهانست

/ 0 نظر / 14 بازدید