تحريفهای عاشورا

نهضت عاشورایی امام حسین‏«ع‏»،با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر و برای نجات‏اسلام و مبارزه با طغیان بود.اهداف و آرمانهای مقدس،چهره‏های متعالی و درخشان وانگیزه‏هایی اجتماعی و سیاسی داشت.آن همه تشویق برای گریه بر سید الشهدا وعزاداری برای سید مظلومان نیز،برای زنده نگهداشتن این مکتب جهاد و شهادت و حفظ‏ارزشها بود.متاسفانه در طول تاریخ،تحریفهایی چه در انگیزه‏ها و اهداف،چه درچهره‏های حماسه‏ساز و چه در برنامه‏های مربوط به عاشورا انجام شد.

تحریفهای عاشورا،برخی به‏«محتوا»بر می‏گردد،برخی به‏«شکل‏»و برخی به‏«افراد».

کتابهایی که به عنوان مقتل نوشته شد و روضه‏هایی که برای عاشورا گفته و خوانده شد، گاهی چون با انگیزه گریاندن مستمعین بود،آمیخته به مطالب ضعیف،غیر مستند و احیانادروغ گشت.علاقه‏ای که به چهره‏های عاشورایی وجود داشت،سبب شد در حوادث آن‏حماسه،غلوها و مبالغه‏هایی نقل شود که غیر عقلی و باور نکردنی است.آمار و ارقام‏کشته‏ها و برخی حوادثی که بظاهر غم‏انگیز و سوزناک بود،بر اصل واقعه افزوده شد.

انگیزه آن حماسه اجتماعی و خونین نیز،گاهی تا حد«کشته شدن برای شفاعت ازگنهکاران امت‏»تنزل یافت.نوع برخوردهای امام حسین‏«ع‏»،زینب و امام سجاد«ع‏»وکودکان و اهل بیت، گاهی به صورت عجز و لابه و ذلت و حقارت در برابر فاسقانی چون‏یزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر و...در آمد و خواسته بزرگ امام در این میدان حماسه،که رد بیعت با حکومت جور بود، به درخواست جرعه‏ای آب برای لب عطشان خویش یاگلوی خشک علی اصغر در آمد.

تحريف ها در روضه خوانی ...

در روضه‏هایی که خوانده می‏شد و تعزیه‏هایی که برپا می‏گشت و شعرها و نوحه‏هایی‏که سروده و اجرا می‏شد،از زینب و امام سجاد و مسلم بن عقیل و سکینه و...چهره‏هایی‏ارائه گشت که با روح بلند و عزتمند و بزرگوار آن خاندان شرف و کرامت،ناسازگار بود.

حتی خصومت دیرین امویان با اساس دین و وحی و نبوت،به دشمنی شخصی‏حسین‏«ع‏»و یزید تبدیل شد.رسالت‏یاری رساندن به جبهه گسترده حسینی در طول‏تاریخ،تنها به سطح گریستن بر تشنگی و مظلومیت آل عبا پایین آمد و بیش از روضه‏فکر امام حسین‏«ع‏»،روضه جسم پاره پاره او و بیش از پیام خونین سید الشهدا،حلقوم‏بریده ابا عبد الله مطرح شد.حتی مبارزه دشمنان با اصل اقامه عزا برای سالار شهیدان(که‏بی‏ثمر بود)تبدیل شد به آزادی مراسم و ترویج‏شعائر،ولی همراه با مسخ حقیقت عاشوراو فلسفه قیام کربلا،که اینگونه برنامه‏ها،هیچ تعارضی با سلطه ستم و فسق نداشته باشد واین بزرگترین تحریف محتوایی عاشورا بود.در حالی که در تاریخ شیعه،قیام توابین،پس‏از گریه بر مزار شهدای کربلا و یاد مظلومیت امام حسین‏«ع‏»شکل گرفت و شیعیان درسرزمین کربلا و با الهام از عاشورا،به رهبری سلیمان بن صرد،قیامی را شکل وسازماندهی دادند.و عاشورا،تکلیف‏آور برای هر مسلمان بود،نه آنکه امام،یک وظیفه‏خاص و دستور خصوصی داشته باشد.

گناهان با اشک ريختن برای امام حسین (ع) پاک نمی شود

اعتقاد به شفاعت‏سید الشهدا و نیز ثوابهای فراوان برای اشک ریختن بر آن حضرت وهمچنین نتایج ارزشمند محبت و ولایت اهل بیت‏«ع‏»،همه صحیح است،اما این مسائل‏بگونه‏ای یکجانبه طرح شد که بسیاری از علاقه‏مندان اهل بیت،تعارضی میان گریستن برحسین‏«ع‏»و ارتکاب فسق و فجور و زیر پا نهادن حق الناس و ترک وظایف ندانند وامیدشان به حسین‏«ع‏»باشد،هر چند که غرق گناه باشند!امام سجاد«ع‏»که همان روح‏حسینی و شجاعت علوی را داشت و در عاشورا به مصلحت الهی بیمار بود و توان جنگیدن نداشت،در پی همین تلقینات تحریف شده،به‏«امام بیمار»شهرت یافت و دراذهان عموم،به صورت مردی لاغر،رنگ پریده،بی‏حال و زرد چهره و عصا به دست‏جلوه کرد.حتی قضایایی بی‏اساس،همچون حجله عروسی قاسم نوجوان در شب‏عاشورا،به عنوان دستمایه اشگ گرفتن از اهل عزا،به مرثیه‏ها و مقتلها راه یافت وقضایایی به نام رؤیا و خواب(راست‏یا دروغ)باب شد و دهان به دهان و سینه به سینه‏نقل گشت و بتدریج،حالت‏یک امر مسلم و قطعی یافت.آنچه وظیفه آگاهان ودست‏اندرکاران است،هم تبیین صحیح قیام حسینی،هم ارائه مقتل و روضه صحیح ومستند،هم جلوگیری از خواندن مرثیه‏های دروغ و مرثیه‏خوانان ناصالح و مداحان کاسب‏و واعظان بیسواد و بی‏مطالعه است

منبع :حوزهhttp://www.hawzah.net/Per/K/Farhang/Index.htm

/ 0 نظر / 4 بازدید