سارا نوری

زندانی زیبایی شب و قصه های کویر منم          اسیری در مرداب جنگلهای سر سبز منم
دل خسته از فریاد کلاغان خبر چین منم           آوای مرغان باران در صحرا منم
سردی زمستان در دی و بهمن منم                بلندی شب در کوهساران منم
تشنه گشته در سراب منم                           طوفان بی امان امواج دریا منم
گرد باد لحظات سرد و تلخ آواز منم               فریاد بی صدای تنهای مرگ منم
                          آهوی سر مست دشت منم
                   فریاد کودکان گرسنه منم

/ 0 نظر / 7 بازدید