شب  زیباست وقتی که  به آسمان پر ستاره و روشن نگاه می کنی...

شب وقتی در سکوت در خیابان ها قدم می زنی و به آسمان نگاه می کنی زیباست...

اما گاهی اوقات شب  خیلی دردناک و وحشت آور هستش... وقتی که تنهایی  وقتی که

به وضع خودت فکر می کنی وقتی از غم دوری بغض می کنی و  گریه می کنی. وقتی

به اینکه چرا نباید  پیش اونی که دوست داریش باشی وقتی خودت رو در سکوت شب تنهاتر

از هر وقت می بینی و می خواهی فریاد بزنی  می خواهی هرچی غم و درد و ناراحتی

از دوری اونی که دوستش داری  قریاد بزنی ... بعضی وقتا هم فریاد می زنی اما

این فریاد رو بلند  در درونت می زنی و نمی ذاری این فریاد رو دیگران بشنون چون این

درد رو نمیشه پیش هر کسی فریاد بزنی...

هر شب به یاد تو هستم و اسم تو رو همش تکرار می کنم... اسم زیبا و قشنگ تو...

کاش امشب توی خوابم می امدی... کاش میشد یه بار دیگه اون صدا   اون صورت رو

دوباره می دیدم حتا توی خواب هم  می دیدم   خیلی خوشحال میشدم....

/ 0 نظر / 5 بازدید