دلم راضی نمی شه...رضا صادقی

خودم ميخوام دلم راضي نميشه
خودم ميخوام دلم ميگه نميشه
تو از من دور شدي واسه هميشه
خودم ميخوام دلم راضي نميشه

هر چي بهش ميگم دل ديگه بسه
ميگه درها ي عاشقي رو بسته
ميگه فكر نمكني هنوز نشسته
خودم ميخوام ولي دل ميگه بسه

دلم ميگه كه خواستنت فريبه
نگاهم ديگه با نگات غريبه
نميخواد كه دوباره دربه در شه
آخه دلم هنوز پاك و نجيبه

خودم ميخوام ولي دل روبرومه
ميگه عاشقي تنها ابرومه
نبر آبروي عشقي دوباره
طاقت زخم تازه اي نداره

خودم ميخوام آره ميخوام
خودم ميخوام دلم راضي نميشه

/ 0 نظر / 5 بازدید