تحريفهای عاشورا

نهضت عاشورایی امام حسین‏«ع‏»،با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر و برای نجات‏اسلام و مبارزه با طغیان بود.اهداف و آرمانهای مقدس،چهره‏های متعالی و درخشان وانگیزه‏هایی اجتماعی و سیاسی داشت.آن همه تشویق برای گریه بر سید الشهدا وعزاداری برای سید مظلومان نیز،برای زنده نگهداشتن این مکتب جهاد و شهادت و حفظ‏ارزشها بود.متاسفانه در طول تاریخ،تحریفهایی چه در انگیزه‏ها و اهداف،چه درچهره‏های حماسه‏ساز و چه در برنامه‏های مربوط به عاشورا انجام شد.

تحریفهای عاشورا،برخی به‏«محتوا»بر می‏گردد،برخی به‏«شکل‏»و برخی به‏«افراد».

کتابهایی که به عنوان مقتل نوشته شد و روضه‏هایی که برای عاشورا گفته و خوانده شد، گاهی چون با انگیزه گریاندن مستمعین بود،آمیخته به مطالب ضعیف،غیر مستند و احیانادروغ گشت.علاقه‏ای که به چهره‏های عاشورایی وجود داشت،سبب شد در حوادث آن‏حماسه،غلوها و مبالغه‏هایی نقل شود که غیر عقلی و باور نکردنی است.آمار و ارقام‏کشته‏ها و برخی حوادثی که بظاهر غم‏انگیز و سوزناک بود،بر اصل واقعه افزوده شد.

انگیزه آن حماسه اجتماعی و خونین نیز،گاهی تا حد«کشته شدن برای شفاعت ازگنهکاران امت‏»تنزل یافت.نوع برخوردهای امام حسین‏«ع‏»،زینب و امام سجاد«ع‏»وکودکان و اهل بیت، گاهی به صورت عجز و لابه و ذلت و حقارت در برابر فاسقانی چون‏یزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر و...در آمد و خواسته بزرگ امام در این میدان حماسه،که رد بیعت با حکومت جور بود، به درخواست جرعه‏ای آب برای لب عطشان خویش یاگلوی خشک علی اصغر در آمد.

/ 0 نظر / 3 بازدید