/ 4 نظر / 3 بازدید
گلم

عالی بود به منم سری بزن مچکر می شم

وفا

چه تنهاست !!!!! شايدم منتظر ه ؟؟؟

اسمر

در چشم های او هزاران درخت قهوه بود که بی خوابی مرا تعبیر می نمود

رز

من و جوجو کلمه زيبايی است که م را ياد علی کوچيکه ميندازه