گفتـم که لبت, گفت لبم آب حیات ...حافظ

گفتـم که لبت, گفت لبم آب حیات
گفتم دهنت, گفت زهی حب نبات
گفتـم سخن تو, گفت حافظ گفتا
شادی همه لطیفه گویان صـلوات

/ 1 نظر / 46 بازدید
علی

سلامی چو بوی خوش آشنايی: خسته نباشي عزيزم .دست شما درد نکنه خيلی زيبابدد مرسی