بازم من بازم تو...رضا صادقی

بازم من بازم تو باز از نو روي يك خطو يك جا و با هم
تو اونجا من اينجا دو نزديك و نزديكيم اما دوري از هم
نه تو حرفه من نه من حرفته تو ميخوني و ميخونم
نه تو قصد من نه من قصد تو ميدوني و ميدونم

نبودت يه درده بودنت يه درده
شدم از روي قصه يه اجير و برده
نه تو منو ميفهمي نه يه روح رحمي
بگو عاشقي برگرده
ديگه عشق عذابه ديگه خوشي تو خوابه
چرا نميخواي بفهمي كه حال و روزم خرابه
ديگه بسه بازي نميخواي بسازي
دلم عاشقي بيتابه

/ 0 نظر / 33 بازدید