آواز آبی...احمد رضا احمدی

تو بیا
 آواز سرده
که زمین تشنه آوازهای آبی است
در زیر این رواق که رنگ آبی و سفید را از خود می کند
آفتاب آوازت را
از مه به روشنایی ترجمه خواهد کرد
آواز مردمان را خواهد شناخت
آنها را تقلید خواهد کرد
و آنها را نخواهد شکست
راهی که در فریاد گم لحظه های لخت جمعه پیمودیم
به نیت دو سه درخت بود
از آن پس ما را آواز دانستند
ما را شنیدند و ما
آبی شدیم

/ 0 نظر / 4 بازدید