عاطفه کاوسی

از آن ايام....

نمی­دانم؛

تو را یادی است

                    از آن ایام؟

که در آرامش امن زمین؛

                               آغوش هم.

با نگاهی در افق رنگین

زیر لب می­خواندیم:

                         کاش در نگاه نسترن

                         که از نوازش لبانمان بهم

                                                        خجل شده

                         روح بی­پروایی می­ریختیم!!

                                                          یاد داری آن زمان را؟

                                                                              پری غمگین

/ 0 نظر / 4 بازدید