عشق من و تو

 

سيه بختم که بختم واژگون بى ...بابا طاهر

سيه بختم که بختم واژگون بى
سيه روجم که روجم سرنگون بى
شدم آواره ى کوى محبت
زدست دل که يارب غرق خون بى

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا