عشق من و تو

 

دلم از دست خوبان گيج و ويجه ...بابا طاهر

دلم از دست خوبان گيج و ويجه
مژه بر هم زنم خونابه ريجه
دل عاشق مثال چوب تر بى
سرى سوجه سرى خونابه ريجه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا