عشق من و تو

 

عاشق آن به که دايم در بلا بى ...بابا طاهر

عاشق آن به که دايم در بلا بى
ايوب آسا به کرمان مبتلا بى
حسن آسا بدستش کاسه ى زهر
حسين آسا بدشت کربلا بى

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا