عشق من و تو

 

بى ته هر شو سرم بر بالش آيو ...بابا طاهر

بى ته هر شو سرم بر بالش آيو
چو نى از استخوانم نالش آيو
شب هجران بجاى اشک چشمم
ز مژگان پاره هاى آتش آيو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/٢ - حمیدرضا